دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 20-d130cn TouchSmart

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP ENVY 20-d130cn TouchSmart در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.09   انتشار : 6.­10.­6418.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • TouchSmart Netflix Application Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.15   انتشار : 1.­0.­8.­0 Rev.­ 1

  اندازه : 5.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.21   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 1.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  99 جستجوها
 • HP ENVY 20-d130cn TouchSmart نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  99 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­5.­10.­1658 Rev.­ A

  اندازه : 56.79 Mb   (MSZIP)

  98 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 5.­0.­29.­8105 Rev.­ A

  اندازه : 30.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • JMicron Storage Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.02   انتشار : 1.­0.­72.­4 Rev.­ A

  اندازه : 2.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  92 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  88 جستجوها
 • Ralink Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 2.­2.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 6.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • HP ENVY 20-d130cn TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.07.10   انتشار : 8.­15 Rev.­ A

  اندازه : 4.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­18.­13.­2702 Rev.­ A

  اندازه : 236.49 Mb   (MSZIP)

  78 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.18   انتشار : 6.­10.­6435.­0 Rev.­ A

  اندازه : 19.24 Mb   (MSZIP)

  73 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.08   انتشار : 9.­17.­10.­2843 Rev.­ A

  اندازه : 152.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  68 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.21   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­ A

  اندازه : 49.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  68 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.10   انتشار : 9.­18.­13.­593 Rev.­ A

  اندازه : 186.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.21   انتشار : 8.­7.­1025.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 6.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 10.­0.­8.­5511 Rev.­ A

  اندازه : 139.6 Mb   (MSZIP)

  65 جستجوها
 • Ralink Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.15   انتشار : 9.­2.­10.­10 Rev.­ A

  اندازه : 81.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • HP ENVY 20-d130cn TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.08.07   انتشار : 8.­12 Rev.­ A

  اندازه : 4.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  60 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 8.­20.­815.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 5.06 Mb   (MSZIP)

  57 جستجوها
 • CyberLink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (MSZIP)

  44 جستجوها
 • HP ENVY 20-d130cn TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.11.08   انتشار : 8.­13 Rev.­ A

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • HP ENVY 20-d130cn TouchSmart سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 296 Rev.­ A

  اندازه : 4.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • HP ENVY 20-d130cn TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.11.28   انتشار : 8.­16 Rev.­A

  اندازه : 4.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 9.­17.­10.­2932 Rev.­ A

  اندازه : 125.28 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه