دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 20-d280jp TouchSmart

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP ENVY 20-d280jp TouchSmart در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.29   انتشار : 9.­2.­0.­1032 Rev.­ A

  اندازه : 1.43 Mb   (MSZIP)

  145 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 9.­18.­13.­1090 Rev.­ A

  اندازه : 187.64 Mb   (MSZIP)

  115 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  111 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  106 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.18   انتشار : 6.­10.­6435.­0 Rev.­ A

  اندازه : 19.24 Mb   (MSZIP)

  101 جستجوها
 • Pixela TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 2.­8.­4.­0 Rev.­ A

  اندازه : 8.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  80 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 8.­15.­410.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 6.72 Mb   (MSZIP)

  80 جستجوها
 • Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­30.­223.­143 Rev.­ A

  اندازه : 16.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • CyberLink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  79 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.10   انتشار : 12.­0.­0.­6261 Rev.­ A

  اندازه : 168.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (MSZIP)

  77 جستجوها
 • HP ENVY 20-d280jp TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.08.07   انتشار : 8.­12 Rev.­ A

  اندازه : 4.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  75 جستجوها
 • HP ENVY 20-d280jp TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.11.08   انتشار : 8.­13 Rev.­ A

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­5.­10.­1658 Rev.­ A

  اندازه : 56.79 Mb   (MSZIP)

  73 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 8.­20.­815.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 5.06 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • Pixela TV Tuner -Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.27   انتشار : 2.­10.­1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 76.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  67 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.29   انتشار : 9.­17.­10.­2932 Rev.­ A

  اندازه : 125.28 Mb   (MSZIP)

  62 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­18.­13.­2702 Rev.­ A

  اندازه : 236.49 Mb   (MSZIP)

  62 جستجوها
 • HP ENVY 20-d280jp TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.11.28   انتشار : 8.­16 Rev.­A

  اندازه : 4.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 6.­30.­59.­139 Rev.­ A

  اندازه : 50.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.29   انتشار : 6.­10.­6435.­0 Rev.­ A

  اندازه : 19.24 Mb   (MSZIP)

  57 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.16   انتشار : 9.­0.­0.­1287 Rev.­ A

  اندازه : 52.21 Mb   (MSZIP)

  54 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 9.­17.­10.­2932 Rev.­ A

  اندازه : 125.28 Mb   (MSZIP)

  52 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.22   انتشار : 12.­0.­0.­7620 Rev.­ A

  اندازه : 8.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • JMicron Storage Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.15   انتشار : 1.­0.­73.­0 Rev.­ A

  اندازه : 2.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP ENVY 20-d280jp TouchSmart نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 10.­0.­8.­5511 Rev.­ A

  اندازه : 139.6 Mb   (MSZIP)

  47 جستجوها
 • HP ENVY 20-d280jp TouchSmart BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.07.10   انتشار : 8.­15 Rev.­ A

  اندازه : 4.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه