دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 23-1050t CTO

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP ENVY 23-1050t CTO در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 10.­2.­64.­70 Rev.­ A

  اندازه : 5.71 Mb   (MSZIP)

  122 جستجوها
 • Original Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.14   انتشار : 8.­0.­0.­1262 Rev.­ A

  اندازه : 41.05 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها
 • Original Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 8.­15.­10.­2696 Rev.­ A

  اندازه : 113.87 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • Original Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 3.47 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 5.­0.­3.­0 Rev.­ A

  اندازه : 26.56 Mb   (MSZIP)

  83 جستجوها
 • Original Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 6.­1.­7601.­28099 Rev.­ A

  اندازه : 12.13 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • Original ITE Infrared Transceiver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 5.­1.­0.­7 Rev.­ A

  اندازه : 1.48 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 9.­17.­10.­2828 Rev.­ A

  اندازه : 150.88 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­ A

  اندازه : 49.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : 3.­2.­14.­0 Rev.­ A

  اندازه : 33.29 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Original Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 11.­0.­0.­1032 Rev.­ A

  اندازه : 12.79 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Original Texas Instruments USB Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 1.­12.­16.­0 Rev.­ A

  اندازه : 2.25 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • Original AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 1.­1.­0.­56 Rev.­ A

  اندازه : 4.28 Mb   (MSZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 1.42 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.14   انتشار : 8.­17.­12.­9619 Rev.­ A

  اندازه : 124.64 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • Cyberlink Power2Go Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 6.­1.­6305 Rev.­ A

  اندازه : 100.06 Mb   (MSZIP)

  58 جستجوها
 • AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­982.­9.­0 Rev.­ A

  اندازه : 152.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Original Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.12   انتشار : 3.­2.­12.­0 Rev.­ A

  اندازه : 23.71 Mb   (MSZIP)

  56 جستجوها
 • Original Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 11.­0.­0.­1032 Rev.­ A

  اندازه : 12.76 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­2.­8400.­28123 Rev.­ A

  اندازه : 18.4 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  55 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 8.­2.­612.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner Update درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.21   انتشار : 10.­2.­64.­68 Rev.­ A

  اندازه : 3.3 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.16   انتشار : 4.­2.­5.­0 Rev.­ 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (MSZIP)

  52 جستجوها
 • Original AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.14   انتشار : 8.­961.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 430.74 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • My Display Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 1.­12.­4 Rev.­ A

  اندازه : 19.78 Mb   (MSZIP)

  51 جستجوها
 • Cyberlink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 8.­0.­5705 Rev.­ A

  اندازه : 574.09 Mb   (MSZIP)

  51 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­10.­6419.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.18 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.14   انتشار : 8.­17.­12.­9619 Rev.­ A

  اندازه : 171.43 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Original Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 8.­15.­10.­2696 Rev.­ A

  اندازه : 152.33 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 10.­0.­1.­4512 Rev.­ A

  اندازه : 127.87 Mb   (MSZIP)

  47 جستجوها
 • Original AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.22   انتشار : 1.­1.­64.­56 Rev.­ A

  اندازه : 4.52 Mb   (MSZIP)

  45 جستجوها
 • Original IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.06   انتشار : 6.­10.­6398.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.42 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • Original Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 7.­53.­216.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 1.75 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Original Texas Instruments USB Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : 1.­12.­16.­0 Rev.­ A

  اندازه : 2.25 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • IDT High Definition Audio Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.09   انتشار : 6.­10.­6429.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.68 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه