دانلود رایگان درایورهایHP ENVY Phoenix 810-191ef

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP ENVY Phoenix 810-191ef در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek Ethernet Controller _­Win7x64 (DTO) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.11   انتشار : 7.­85.­423.­2014 Rev.­A

  اندازه : 5.7 Mb   (MSZIP)

  1041 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  730 جستجوها
 • Broadcom 20702 Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.20   انتشار : 12.­0.­0.­9840 Rev.­A

  اندازه : 43.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  142 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­5.­10.­1658 Rev.­ A

  اندازه : 57.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  140 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  122 جستجوها
 • Intel USB Host Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 2.­5.­1.­28 Rev.­ A

  اندازه : 6.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  119 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 6.­10.­6486.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  116 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 810-191ef سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.13   انتشار : RK05 Rev.­A

  اندازه : 1.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  113 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.14   انتشار : 8.­0.­64.­70 Rev.­ A

  اندازه : 2.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 12.­8.­2.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 17.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 10.­0.­8.­5511 Rev.­ A

  اندازه : 139.6 Mb   (MSZIP)

  106 جستجوها
 • Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.13   انتشار : 5.­100.­82.­143 Rev.­ A

  اندازه : 79.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  106 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 810-191ef سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.09.23   انتشار : HH20 Rev.­A

  اندازه : 1.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  93 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 6.­10.­6486.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  93 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.13   انتشار : 9.­18.­13.­2702 Rev.­ A

  اندازه : 236.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  90 جستجوها
 • AVerMedia TV Player Application Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.18   انتشار : 1.­8.­1.­13121201 Rev.­ A

  اندازه : 76.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  90 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 10.­18.­10.­3325 Rev.­ A

  اندازه : 159.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  90 جستجوها
 • Ralink Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.12   انتشار : 2.­2.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 6.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • Broadcom 802.­11ac/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.16   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­D

  اندازه : 36.67 Mb   (MSZIP)

  85 جستجوها
 • AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.10   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 215.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.06   انتشار : 5.­0.­29.­8105 Rev.­ A

  اندازه : 30.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.08   انتشار : 7.­73.­618.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 1.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • CyberLink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  69 جستجوها
 • Alcor Micro Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.03   انتشار : 1.­0.­38.­138 Rev.­ A

  اندازه : 11.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 10.­18.­10.­3368 Rev.­ A

  اندازه : 135.58 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 810-191ef BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.06.26   انتشار : 80.­21 Rev.­ A

  اندازه : 11.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • Bluetooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.13   انتشار : 6.­5.­1.­2700 Rev.­ A

  اندازه : 187.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 13.­152.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 215.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 12.­8.­2.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 18.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • AMD Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.07   انتشار : 13.­152.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 214.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 9.­0.­0.­1287 Rev.­ A

  اندازه : 52.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.06   انتشار : 10.­0.­0.­263 Rev.­ A

  اندازه : 35.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 810-191ef سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.05.15   انتشار : UH06 Rev.­ A

  اندازه : 2.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.03   انتشار : 6.­2.­9200.­30164 Rev.­ A

  اندازه : 8.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  55 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 810-191ef سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.10   انتشار : 12.­0.­0.­7620 Rev.­ A

  اندازه : 8.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Atheros Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.13   انتشار : 10.­0.­0.­251 Rev.­ A

  اندازه : 73.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 8.­18.­621.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 1.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • HP ENVY Phoenix 810-191ef نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­18.­13.­2702 Rev.­ A

  اندازه : 236.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه