HP Pavilion 20-b122ef All-in-One (ENERGY STAR) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion 20-b122ef All-in-One (ENERGY STAR) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : AMD Graphics
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2013.05.28
انتشار : 9.­12.­6.­0 Rev.­ A
اندازه : 183.83 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 57
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 20-b122ef All-in-One (ENERGY STAR)

 • CyberLink PowerDirector Application

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  101 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.11   انتشار : 6.­2.­9200.­28137 Rev.­ A

  اندازه : 9.27 Mb   (MSZIP)

  80 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.27   انتشار : 6.­2.­9200.­28140 Rev.­A

  اندازه : 8.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 13.­151.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 207.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  77 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  75 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 10.­0.­8.­5511 Rev.­ A

  اندازه : 139.6 Mb   (MSZIP)

  72 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.25   انتشار : 6.­0.­1.­7027 Rev.­ A

  اندازه : 100.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • HP Pavilion 20-b122ef All-in-One (ENERGY STAR) نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.28   انتشار : 6.­0.­1.­6875 Rev.­ A

  اندازه : 77.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.28   انتشار : 9.­12.­6.­0 Rev.­ A

  اندازه : 183.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه