HP Pavilion 500-130a درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion 500-130a در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : PC Hardware Diagnostics UEFI
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2015.03.31
انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A
اندازه : 15.8 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 28
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 500-130a

 • HP Pavilion 500-130a سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.13   انتشار : RK05 Rev.­A

  اندازه : 1.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • HP Pavilion 500-130a سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  56 جستجوها
 • IDT High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.19   انتشار : 6.­10.­6482.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  45 جستجوها
 • AMD Graphics Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.31   انتشار : 13.­151.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 207.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • AMD Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.21   انتشار : 12.­102.­1.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 139.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 5.­0.­29.­8105 Rev.­ A

  اندازه : 30.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.27   انتشار : 5.­0.­25.­0 Rev.­ A

  اندازه : 28.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • HP Pavilion 500-130a BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.18   انتشار : 80.­49 Rev.­ A

  اندازه : 2.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Ralink Bluetooth Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.29   انتشار : 9.­2.­10.­24 Rev.­ A

  اندازه : 85.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه