HP Pavilion 500-329 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion 500-329 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : IDT High-Definition (HD) Audio CODEC
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2014.07.01
انتشار : 6.­10.­6491.­0 Rev.­ A
اندازه : 19.63 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 73
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 500-329

 • Intel HD Graphics Family

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.01   انتشار : 10.­18.­10.­3368 Rev.­ A

  اندازه : 134.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  154 جستجوها
 • AMD SMBUS

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.09   انتشار : 5.­12.­0.­0015 Rev.­ C

  اندازه : 316 Kb   (MSZIP)

  145 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 8.­0.­64.­70 Rev.­B

  اندازه : 1.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  142 جستجوها
 • AVerMedia TV Player

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.16   انتشار : 1.­81.­14053001 Rev.­A

  اندازه : 76.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  125 جستجوها
 • RF Remote Control

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 1.­1.­25.­0 Rev.­B

  اندازه : 1.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  118 جستجوها
 • /­ Compaq Monitors

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.25   انتشار : 1.­0.­0.­2 Rev.­ B

  اندازه : 380 Kb   (INSTALLSHIELD)

  115 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  113 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology (64 bit)

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.01   انتشار : 12.­8.­2.­1000 Rev.­ A

  اندازه : 16.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  111 جستجوها
 • HP Pavilion 500-329 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.13   انتشار : RK05 Rev.­A

  اندازه : 1.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  110 جستجوها
 • HP Pavilion 500-329 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  109 جستجوها
 • AMD USB 3.­0

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 1.­1.­0.­0153 Rev.­C

  اندازه : 635 Kb   (MSZIP)

  102 جستجوها
 • HP Pavilion 500-329 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.09.23   انتشار : HH20 Rev.­A

  اندازه : 1.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه