HP Pavilion 500-329 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion 500-329 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : IDT High-Definition (HD) Audio CODEC
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2014.07.01
انتشار : 6.­10.­6491.­0 Rev.­ A
اندازه : 19.63 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 53
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 500-329

 • AVerMedia TV Tuner

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 8.­0.­64.­70 Rev.­B

  اندازه : 1.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  121 جستجوها
 • RF Remote Control

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.21   انتشار : 1.­1.­25.­0 Rev.­B

  اندازه : 1.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  103 جستجوها
 • AMD SMBUS

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.09   انتشار : 5.­12.­0.­0015 Rev.­ C

  اندازه : 316 Kb   (MSZIP)

  103 جستجوها
 • /­ Compaq Monitors

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.25   انتشار : 1.­0.­0.­2 Rev.­ B

  اندازه : 380 Kb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  94 جستجوها
 • HP Pavilion 500-329 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • Broadcom 802.­11ac/­n Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.16   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­D

  اندازه : 36.67 Mb   (MSZIP)

  85 جستجوها
 • AMD USB 3.­0

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 1.­1.­0.­0153 Rev.­C

  اندازه : 635 Kb   (MSZIP)

  84 جستجوها
 • HP Pavilion 500-329 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.09.23   انتشار : HH20 Rev.­A

  اندازه : 1.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  84 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.17   انتشار : 9.­18.­13.­3233 Rev.­B

  اندازه : 237.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  83 جستجوها
 • Intel HD Graphics Family

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.01   انتشار : 10.­18.­10.­3368 Rev.­ A

  اندازه : 134.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.14   انتشار : 9.­18.­13.­3270 Rev.­ C

  اندازه : 241.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه