HP Pavilion - 500-511ng درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای رایانه HP Pavilion - 500-511ng در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel 7260/­3160 Wireless LAN
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2014.09.29
انتشار : 17.­12.­0.­5 Rev.­S
اندازه : 116.84 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 11
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion - 500-511ng

 • PC Hardware Diagnostics UEFI

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.17   انتشار : 5.­7.­0.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.76 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.09   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­B

  اندازه : 36.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Broadcom 802.­11n Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.18   انتشار : 6.­30.­223.­228 Rev.­A

  اندازه : 32.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Realtek USB Card Reader

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.01.06   انتشار : 6.­3.­9600.­30175 Rev.­A

  اندازه : 8.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • Broadcom 802.­11ac/­n Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.16   انتشار : 6.­30.­223.­245 Rev.­D

  اندازه : 36.67 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 10.­2.­64.­98 Rev.­B

  اندازه : 777 Kb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • HP Pavilion - 500-511ng سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.13   انتشار : RK05 Rev.­A

  اندازه : 1.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • AVerMedia TV Tuner

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.07.24   انتشار : 8.­0.­64.­70 Rev.­B

  اندازه : 1.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Broadcom 2070/­20702 Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­5.­1.­5700 Rev.­A

  اندازه : 151.75 Mb   (MSZIP)

  22 جستجوها
 • HP Pavilion - 500-511ng سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2014.10.31   انتشار : RL04 Rev.­A

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • HP Pavilion - 500-511ng نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها
 • Broadcom 802.­11b/­g/­n WLAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 6.­223.­215.­14 Rev.­C

  اندازه : 36.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  21 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه