دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion p6-2485eo

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP Pavilion p6-2485eo در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­10.­6486.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  75 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 9.­17.­10.­2932 Rev.­ A

  اندازه : 125.28 Mb   (INSTALLSHIELD)

  73 جستجوها
 • Ralink Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 5.­0.­29.­8105 Rev.­ A

  اندازه : 30.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.25   انتشار : 10.­18.­10.­3325 Rev.­ A

  اندازه : 159.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  59 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2485eo نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.14   انتشار : 9.­18.­13.­668 Rev.­ A

  اندازه : 219.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  47 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.13   انتشار : 8.­2.­612.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 6.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.13   انتشار : 6.­10.­6429.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2485eo سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.07.02   انتشار : B7C6 Rev.­ A

  اندازه : 2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2485eo BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 8.­20 Rev.­A

  اندازه : 3.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  42 جستجوها
 • CyberLink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.13   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­ A

  اندازه : 49.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.01   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­A

  اندازه : 48.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.07   انتشار : 6.­10.­6418.­0 Rev.­A

  اندازه : 17.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2485eo سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.07.02   انتشار : UH06 Rev.­ A

  اندازه : 1.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 8.­18.­621.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 1.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.12   انتشار : 9.­18.­13.­1141 Rev.­ A

  اندازه : 213.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.07   انتشار : 9.­17.­10.­2867 Rev.­A

  اندازه : 136.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­5.­10.­1658 Rev.­ A

  اندازه : 57.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2485eo سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.05.15   انتشار : UH06 Rev.­ A

  اندازه : 2.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.13   انتشار : 9.­2.­0.­1011 Rev.­ A

  اندازه : 1.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion p6-2485eo BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.11.01   انتشار : 8.­17 Rev.­ A

  اندازه : 4.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.01   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­A

  اندازه : 48.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه