دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion Slimline s5-1468hk

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای رایانه HP Pavilion Slimline s5-1468hk در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Original Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 8.­2.­612.­2012 Rev.­ A

  اندازه : 6.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  613 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­5.­10.­1658 Rev.­ A

  اندازه : 57.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • Renesas Electronics USB 3.­0 Host Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.29   انتشار : 2.­0.­20.­0 Rev.­ E

  اندازه : 578 Kb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • NVIDIA Unified Graphics Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.04   انتشار : 9.­18.­13.­1110 Rev.­ A

  اندازه : 212.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.07   انتشار : 9.­17.­10.­2867 Rev.­A

  اندازه : 136.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­10.­6486.­0 Rev.­ A

  اندازه : 20.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Original Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­17.­10.­2828 Rev.­ A

  اندازه : 150.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Original Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 6.­30.­59.­49 Rev.­ A

  اندازه : 15.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • HP Pavilion Slimline s5-1468hk BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2015.01.12   انتشار : 8.­20 Rev.­A

  اندازه : 3.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • Broadcom Wireless Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­30.­223.­143 Rev.­ A

  اندازه : 16.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Texas Instruments USB 3.­0 XHCI Host Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.03   انتشار : 1.­12.­16.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • PC Hardware Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.31   انتشار : 5.­7.­2.­0 Rev.­A

  اندازه : 15.8 Mb   (MSZIP)

  40 جستجوها
 • HP Pavilion Slimline s5-1468hk سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.05.15   انتشار : UH06 Rev.­ A

  اندازه : 2.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Original IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 6.­10.­6418.­0 Rev.­ A

  اندازه : 18.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Texas Instruments USB Controller Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.06   انتشار : 1.­12.­25.­0 Rev.­A

  اندازه : 3.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 12.­0.­2.­3324 Rev.­ A

  اندازه : 127.63 Mb   (MSZIP)

  37 جستجوها
 • HP Pavilion Slimline s5-1468hk BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.11.01   انتشار : 8.­17 Rev.­ A

  اندازه : 4.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Original NVIDIA Unified Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­18.­13.­529 Rev.­ A

  اندازه : 435.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.25   انتشار : 10.­18.­10.­3325 Rev.­ A

  اندازه : 159.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Realtek Network Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 8.­18.­621.­2013 Rev.­ A

  اندازه : 1.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.01   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­A

  اندازه : 48.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • HP Pavilion Slimline s5-1468hk نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.22   انتشار : 7.­7.­34.­34 Rev.­A

  اندازه : 35.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.02.01   انتشار : 8.­1.­0.­1263 Rev.­A

  اندازه : 48.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.04   انتشار : 9.­17.­10.­2932 Rev.­ A

  اندازه : 125.28 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.22   انتشار : 12.­0.­0.­7620 Rev.­ A

  اندازه : 8.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­4.­0.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 1.61 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • Cyberlink PowerDVD Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 10.­0.­8.­5511 Rev.­ A

  اندازه : 139.6 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion Slimline s5-1468hk سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.07.02   انتشار : UH06 Rev.­ A

  اندازه : 1.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • IDT High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.03.07   انتشار : 6.­10.­6418.­0 Rev.­A

  اندازه : 17.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • Original HP Bluetooth درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 12.­0.­0.­1671 Rev.­ A

  اندازه : 171.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • CyberLink PhotoDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 3.­0.­3.­4608 Rev.­ A

  اندازه : 113.48 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • CyberLink PowerDirector Application درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.05   انتشار : 10.­0.­5.­3414 Rev.­ A

  اندازه : 359.33 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP رایانه